גלריה

כל התמונות שבאתר הינם של רהיטי קרטון אמיתיים ושימושיים. אין באתר הדמיות מחשב.
לפניכם מעט דוגמאות מרהיטי הקרטון שעוצבו בסדנאות מיקי. חלק גדול מהרהיטים הוא של משתתפי הסדנאות.